Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 10. března 2015 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Politika EU
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh
  • Řádné zasedání

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Martin Pros.

Březnové zasedání Rady ECOFIN se bude věnovat zejména návrhu na vytvoření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), koordinaci hospodářských a fiskálních politik a aktuálnímu stavu implementace bankovní unie.

Ministři financí se na březnovém jednání pokusí dosáhnout dohody ohledně kompromisního znění návrhu nařízení o EFSI, jenž je jednou ze tří částí Investičního plánu pro Evropu (tzv. Junckerova balíčku). Prostřednictvím tohoto fondu, jehož hlavním cílem je přispět k oživení evropské ekonomiky, mají být v následujících třech letech (2015-2017) mobilizovány veřejné a soukromé finanční prostředky ve výši 315 mld. EUR. Oproti současným aktivitám na podporu reálné ekonomiky, jako jsou například operace Evropské investiční banky, bude EFSI zaměřen především na rizikovější projekty, které by jinak nebyly podpořeny.

V rámci koordinace hospodářských a fiskálních politik členských států Evropské unie (EU) představí Evropská komise (EK) ministrům hospodářské přehledy jednotlivých zemí, neboli tzv. „Country reports“, ve kterých hodnotí situaci jednotlivých států, pokud jde o fiskální konsolidaci, makroekonomické nerovnováhy a pokrok v implementaci reforem v návaznosti na předchozí doporučení, která byla uvedeným státům udělena v předchozích letech. Tyto podrobné analytické materiály budou sloužit jako referenční materiál pro doporučení k Národním programům reforem a Konvergenčním programům/Programům stability, které členské státy představí v průběhu jara 2015.

Následně se očekává diskuse k provádění Paktu o stabilitě a růstu (SGP). EK provedla na základě své zimní ekonomické předpovědi vyhodnocení plnění pravidel SGP a současně zveřejnila hodnotící zprávy v případech zemí, které nesplňují referenční hodnoty pro schodek veřejných financí (3 % HDP) a/nebo veřejný dluh (60 % HDP nebo dostatečně klesající k této hodnotě). V centru pozornosti bude především Francie, v jejímž případě EK navrhla posunutí termínu pro odstranění nadměrného schodku do roku 2017, ačkoliv dosud platným termínem byl rok 2015.

EK bude ministry informovat o současném stavu implementace bankovní unie v jednotlivých členských státech EU. Jednání se zúčastní také předseda Jednotného výboru pro řešení problémů bank a úvěrových institucí, který bude ministry informovat o stávající činnosti Výboru a plánech do budoucna.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v EU a vývoj na finančních trzích. Dále budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí ze zemí Eurozóny.

 

Doporučované

Nejčtenější