Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 17. února 2015 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Politika EU
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh
  • Řádné zasedání

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Jan Gregor.

Únorové zasedání Rady ECOFIN se bude věnovat především návrhu na vytvoření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), rozpočtu Evropské unie (EU) a koordinaci hospodářských politik.

Předsednictví bude informovat o projednávání návrhu na zřízení EFSI, který je součástí Investičního plánu pro Evropu. Prostřednictvím fondu EFSI májí být v následujících třech letech (2015-2017) mobilizovány prostředky ve výši 315 mld. EUR. EFSI by měl napomoci napravovat selhání trhu a financovat rizikovější projekty oproti klasickým operacím Evropské investiční banky (EIB). Jednání ministrů by mělo nasměrovat další vyjednávání na pracovní úrovni s cílem dosáhnout dohody Rady na jejím březnovém zasedání.

Tradiční agendou únorové Rady ECOFIN jsou body spojené s rozpočtem EU. Ministři se budou zabývat hodnocením využívání finančních prostředků z rozpočtu EU v roce 2013 a přijetím hlavních priorit pro rozpočet EU v roce 2016. Následně bude M. Monti - bývalý italský premiér a nynější předseda Skupiny na vysoké úrovni k vlastním zdrojům ministry informovat o zprávě zabývající se budoucím systémem financování rozpočtu EU.

Pokud jde koordinaci hospodářských politik členských států (tzv. Evropský semestr), očekává se diskuse ministrů k Roční analýze růstu 2015 a Zprávě vypracované v rámci mechanismu varování 2015. Oba dokumenty shrnují názor Komise (EK) na nastavení hospodářských politik v EU. EK v Roční analýze růstu stanovila pro rok 2015 tyto priority: (i) Koordinovaná podpora investic, (ii) Provádění strukturálních reforem a (iii) Konsolidace veřejných rozpočtů nepoškozující hospodářský růst. Zpráva připravená v rámci mechanismu včasného varování sleduje možnost existence makroekonomické nerovnováhy. Následně navrhuje státy, u kterých EK provede podrobnější ekonomické hodnocení s cílem potvrdit či vyvrátit ohrožení makroekonomickou nerovnováhou1. Závěry Rady k oběma dokumentům představují obecné pokyny pro členské státy k přípravě jejich Konvergenčních programů / Programů stability a Národních programů reforem.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v EU a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejících jednání ministrů financí Eurozóny. Následně ministři projednají možnost další finanční pomoci Ukrajině v návaznosti na jednání skupiny G20 ve složení ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které proběhlo 8. – 10. února 2015 v Istanbulu.

Na okraji jednání Rady ECOFIN se bude konat setkání Rady guvernérů EIB. Ministři v roli guvernérů EIB budou diskutovat o nastavení spolupráce mezi EK a EIB v oblastech, které se týkají nařízení EFSI.

 


1  EK navrhla provést hloubkový přezkum u 16 států: Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Irsko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Belgie, Bulharsko Německo, Nizozemsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Portugalsko a Rumunsko. Zpráva se nezabývá zeměmi, jež čerpají finanční pomoc (Řecko a Kypr), neboť tyto země jsou pod dostatečně podrobným dohledem.

Doporučované

Nejčtenější