Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 27. ledna 2015 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Politika EU
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh
  • Řádné zasedání

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

První lednové zasedání Rady ECOFIN pod vedením lotyšského předsednictví, které se této role ujalo 1. ledna 2015, bude věnováno především diskusi návrhu nařízení o vytvoření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a dále představení pracovního programu Evropské komise a priorit lotyšského předsednictví v EU.

Na konci listopadu 2014 Evropská komise předložila sdělení „Investiční plán pro Evropu“, ve kterém navrhuje možné způsoby podpory investic v Evropské unii. Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 vyzvala Komisi, aby předložila návrh na zřízení EFSI, který by mobilizoval v následujících třech letech (2015-2017) prostředky ve výši 315 mld. EUR. Očekává se první výměna názorů ministrů k předloženému návrhu nařízení, které mj. upravuje vznik a fungování EFSI, založení Evropského poradenského centra pro investice, poskytnutí záruky z rozpočtu EU, zřízení Záručního fondu EU, vytvoření evropského seznamu investičních projektů a způsob hodnocení operací prováděných EFSI.

Tradičním bodem lednového jednání Rady je představení pracovního programu nového předsednictví. Ministři budou diskutovat o pracovní náplni Rady ECOFIN v následujících šesti měsících. Dále budou seznámeni s pracovním programem Evropské komise pro rok 2015, který nově nastoupivší Komise v čele s J. C. Junckerem pojmenovala „Nový start“. Program obsahuje jak výčet legislativních a nelegislativních návrhů, které Komise zamýšlí předložit v roce 2015, tak i seznam již předložených iniciativ bývalou Komisí, které budou novou Komisí staženy.

Ministři se budou rovněž zabývat správou hospodářských záležitostí, zejména pokud jde o přezkum balíčku šesti právních aktů a balíčku dvou právních aktů (tzv. six-pack a two-pack), který hodnotí nastavení rozpočtového a hospodářského dohledu v eurozóně. Komise ministrům rovněž představí sdělení týkající se využívání flexibility v rámci Paktu o stabilitě a růstu, ve kterém vysvětluje využívání stávajících pravidel v oblasti investic, strukturálních reforem a hospodářského cyklu.

Na závěr jednání se budou ministři zabývat mandátem na jednání skupiny G20 ve složení ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které proběhne 8. – 10. února 2015 v Istanbulu.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí Eurozóny. Dále budou minstři diskutovat návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makro-finanční pomoci Ukrajině, která je navržena ve formě úvěru ve výši 1,8 mld. EUR.

Doporučované

Nejčtenější