Novinky

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2015 v Rize

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Neformální
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Politika EU
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Mojmír Hampl.

Dubnové neformální jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank bude věnováno především hospodářské situaci a finanční stabilitě v EU, Investičnímu plánu pro Evropu, Unii kapitálových trhů a otázkám boje s daňovými podvody a úniky v oblasti přímých daní (tzv. iniciativa BEPS 1).

Ministři a guvernéři centrálních bank se budou zabývat aktuální hospodářskou situací a finanční stabilitou v EU. Vyhlídky hospodářského růstu EU se v krátkém období mírně zlepšují, avšak v dlouhém období přetrvávají rizika horšího vývoje, zejména kvůli prostředí nízké inflace. Pokud jde o finanční stabilitu, nadále zůstávají rizika spojená se zadlužeností soukromého i veřejného sektoru a rozsahu nesplácených úvěrů.

Investiční plán pro Evropu (tzv. Junckerův balíček) bude dalším projednávaným tématem na neformálním ECOFINu. Po mnoha jednáních o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI) a seznamu investičních projektů, se budou ministři nyní věnovat tzv. třetí části Investičního plánu, která je zaměřena na zlepšení investičního prostředí a to zejména odstraněním stávajících překážek bránících dlouhodobým investicím v EU a prováděním strukturálních reforem zaměřených na oživení hospodářského růstu. Plánované reformy by se měly dotýkat podnikatelského prostředí, daní, fungování trhu zboží a trhu práce.

Ministři se budou rovněž zabývat tématem Unie kapitálových trhů. Podkladem pro diskusi bude tzv. Zelená kniha Vytváření unie kapitálových trhů, kterou Evropská komise zveřejnila dne 18. února 2015. Podle Zelené knihy by vytvořením Unie kapitálových trhů mělo dojít k odstranění zábran v pohybu kapitálu mezi investory a těmi, kdo potřebují financování a současně k přilákání investorů z celého světa a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti EU. Jedná se o dlouhodobý projekt, který by měl zajistit větší diversifikaci financování ekonomiky a snížení nákladů při získávání kapitálu.

V oblasti přímých daní se budou ministři zabývat iniciativou BEPS, která je v současnosti považována za jednu z nejvýznamnějších aktivit v oblasti potírání mezinárodních daňových úniku. Tento projekt se zaměřuje na problém nedostatečného zdanění příjmů právnických osob z globálního hlediska. V rámci této diskuse ministři také projednají tzv. Balík opatření na podporu transparentnosti v oblasti daní obsahující legislativní návrh zavádějící automatickou výměnu informací mezi členskými státy o předběžných přeshraničních daňových rozhodnutích.

Na programu neformálního jednání bude i výměna názorů na střednědobé hodnocení Víceletého finančního rámce 2014-2020 a shrnutí výsledků předcházejícího jednání zemí Eurozóny.


1 Eroze daňového základu a přesun zisků (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS).

Doporučované

Nejčtenější