Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 9. prosince 2014 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Politika EU
  • Finanční stabilita
  • Řádné zasedání
  • Finanční trh

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Jan Gregor.

Prosincové zasedání Rady ECOFIN bude věnováno především diskusi o aktuálních iniciativách v oblasti podpory investic a správy hospodářských záležitostí, které nová Komise v čele s předsedou Jeanem Claudem Junckerem představila minulý týden.

Hlavním tématem diskuse ministrů bude především Investiční plán pro Evropu (tzv. Junckerův investiční balíček), jehož cílem je podpořit oživení investic v Evropě. V souladu s návrhem Komise by během tří let (2015 -2017) mělo být do reálné ekonomiky uvolněno 315 miliard eur veřejných a soukromých investic. Komise pro tento účel navrhuje v rámci skupiny Evropské investiční banky zřídit Fond pro strategické investice (EFSI), jehož činnost bude zaměřena na strategické investice, které mají rizikový profil a nebyly by jinak realizovány. Dále budou ministři seznámeni s výstupy pracovní skupiny Komise a Evropské investiční banky (tzv. Task Force), které se zaměřila na identifikaci vhodných investičních projektů. Ze strany ministrů se očekává první výměna názorů k investičnímu balíčku a zprávě Task Force. Výstupy z diskuse ministrů financí budou postoupeny prosincové Evropské radě.

Pokud jde o správu hospodářských záležitostí, Komise ministrům představí Roční analýzu růstu pro rok 2015, kterou zveřejnila 28. listopadu. Roční analýza růstu, která je výchozím materiálem pro koordinaci hospodářských politik členských států EU (tzv. Evropský semestr), vyzývá členské státy k integrovanému přístupu založeném na (i) podpoře investic, (ii) provádění strukturálních reforem a (iii) zodpovědné fiskální politice. Komise ministrům dále představí Zprávu připravenou v rámci mechanismu včasného varování, jejímž cílem je poukázat na riziko možné makroekonomické nerovnováhy ekonomik členských zemí a zprávu k přezkumu balíčku šesti právních aktů a balíčku dvou právních aktů, která hodnotí nastavení pravidel Paktu o stabilitě a růstu a nastavení rozpočtového a hospodářského dohledu v eurozóně. Ze strany ministrů se očekává první výměna názorů.

Ministři budou rovněž diskutovat o Strategii 2020, jejíž střednědobou revizi plánuje Komise na rok 2015. Strategie 2020 se má v budoucnu - v souladu s výše uvedenými prioritami Komise - více zaměřit na podporu implementace reforem ve prospěch růstu a zaměstnanosti.

V oblasti daní se očekává dosažení politické dohody na konečném návrhu novely směrnice o mateřských a dceřiných společnostech z různých členských států, která upravuje pravidla pro zdanění příjmů z dividend a jiných podílů na zisku v případě mateřských a dceřiných společností z různých členských států EU. Dále si ministři vymění názory na některé aspekty návrhu o dani z finančních transakcí, nad kterými dosud nepanuje shoda.

Ministři se budou dále zabývat pravidly financování příspěvků do Jednotného fondu pro řešení problémů bank a úvěrových institucí s cílem dosáhnout dohody na návrhu Komise.

Na závěr jednání Rady představí Komise tradiční zprávu Auditorského dvora o plnění rozpočtu v rozpočtovém roce 2013.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, včetně zprávy o výsledku diskuse k návrhům rozpočtových plánů zemí eurozóny. Posledním bodem pracovní snídaně budou otázky související s krizí na Ukrajině.

Doporučované

Nejčtenější