Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 7. listopadu 2014 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Politika EU
  • Finanční stabilita
  • Řádné zasedání
  • Finanční trh

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Listopadové zasedání Rady ECOFIN bude věnováno především legislativním návrhům v oblasti daní a diskusi o odvodech členských států do rozpočtu EU.

V případě návrhu novely směrnice o mateřských a dceřiných společnostech z různých členských států (tzv. dividendová směrnice) se očekává dosažení politické dohody na konečném znění návrhu. Dividendová směrnice upravuje pravidla pro zdanění příjmů z dividend a jiných podílů na zisku v případě mateřských a dceřiných společností z různých členských států Evropské unie. Cílem navržené novely je do dividendové směrnice vložit obecné pravidlo proti zneužívání směrnice, např. vytvářením transakcí za účelem dosažení dvojího nezdanění. Jedná se o již druhou novelizaci uvedené směrnice v tomto roce. První změna směrnice týkající se opatření proti hybridním nástrojům vytvářeným za účelem dosažení dvojího nezdanění byla ministry financí schválena v červnu tohoto roku.

Dalším daňovým bodem na programu jednání bude návrh směrnice o dani z finančních transakcí (FTT). O zavedení této daně usiluje celkem 11 členských zemí EU v rámci tzv. posílené spolupráce1. Cílem předsednictví bude výměna názorů na některé aspekty návrhu, nad kterými dosud nepanuje shoda. Očekává se, že ministři budou diskutovat především otázky týkající se působnosti směrnice (rozsah uplatnění na akcie a deriváty) a principu zdanění (návrh počítá s kombinací principu usazení a emise, což je problematické především z pohledu zemí, které se neúčastní posílené spolupráce).

Italské předsednictví a Komise budou ministry informovat o současném stavu projednávaného návrhu směrnice týkající se standardizovaného přiznání k DPH v EU pro všechny plátce, jehož cílem je výrazné snížení administrativní zátěže a usnadnění přeshraničního styku.

Ministři budou dále diskutovat téma dodatečných odvodů do rozpočtu EU - tzv. opravný rozpočet č. 6 pro rok 2014. Dodatečné odvody ve prospěch rozpočtu EU vyplývají z nové metodiky pro výpočet hrubého národního důchodu (HND)2. Z přezkumu vyplývá, že státy, jejichž ekonomika na tom byla v minulosti lépe, než se odhadovalo, budou muset do konce roku 2014 doplatit dodatečné prostředky do rozpočtu EU. Tímto tématem se bude Rada ECOFIN zabývat na žádost vyplývající z jednání říjnové Evropské rady.

Očekává se, že ministři schválí závěry Rady ke statistice a v rámci přípravy na 20. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), které proběhne v Limě ve dnech 1. až 12. prosince 2014, rovněž závěry Rady k financování klimatu.

Na pracovní snídani budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii navazující na podzimní makroekonomickou předpověď, kterou Komise zveřejní dne 4. listopadu 2014. Následovat bude zhodnocení výsledků komplexního hodnocení Evropské centrální banky (ECB) a zátěžových testů bank, které byly zveřejněny dne 26. října 2014. Posléze budou ministři stručně informováni o stavu projednávání v případě tzv. rovného zacházení3 v kontextu přechodného financování v rámci utváření Jednotného fondu pro řešení problémů bank a úvěrových institucí.

 


1 Posílené spolupráce se účastní BE, DE, EE, EL, ES, FR, IT, AT, PT, SI a SK.
2 Úpravy odvodů byly stanoveny na základě revize účtů a úpravě metodiky pro výpočet HND, ke kterým došlo v rámci revize Evropského systému národních a regionálních účtů. Nový systém, tzv. ESA 2010, který nahradil dříve užívanou metodiku ESA 95, je platný od září 2014.
3 Jde o otázku rovného zacházení (i) mezi státy účastnícími se bankovní unie uvnitř a vně eurozóny a rovněž (ii) mezi státy účastnícími se bankovní unie a státy mimo bankovní unii.

Nejčtenější