Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 6. května 2014 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh
  • Politika EU
  • Řádné zasedání
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš.

Na pracovní snídani budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích.

Řádné jednání Rady bude věnováno především legislativním návrhům z oblasti daní. Ministři budou diskutovat o návrhu novely směrnice Rady o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (tzv. dividendová směrnice) s cílem dosáhnout politické dohody na konečném znění návrhu. Předkládaná novela reaguje na problém možného dvojího nezdanění způsobený nesoulady mezi daňovými systémy členských států v oblasti dluhových hybridních nástrojů.

Druhým bodem na programu jednání bude orientační debata ministrů k návrhu směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí. Cílem jednání ministrů bude zhodnotit aktuální stav projednávání a poskytnout politické zadání pro další projednávání na pracovní úrovni. Návrh na zavedení této daně, kterou se v rámci tzv. posílené spolupráce rozhodlo zavést celkem 11 členských států EU , usiluje o zajištění příspěvku finančního sektoru na náklady finanční krize, zajištění zdrojů pro konsolidaci veřejných rozpočtů a nápravu údajného nedostatečného zdanění finančního sektoru (finanční služby jsou v Evropské unii osvobozeny od DPH). ČR se posílené spolupráce neúčastní.

Řecké předsednictví seznámí ministry se současným stavem projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

V nelegislativní části jednání se ministři budou zabývat výsledky hloubkových přezkumů provedených Komisí v zemích, u nichž vzniklo v listopadu 2013 podezření, že mohou být ohroženy makroekonomickou nerovnováhou či rizikem jejího vzniku. Hloubkové přezkumy byly ze strany Komise představeny 5. března a potvrdily ohrožení makroekonomickou nerovnováhou u Chorvatska, Itálie a Slovinska. Ministři přijmou závěry Rady.

Na závěr jednání bude řecké předsednictví ve spolupráci s Komisí informovat ministry o výsledcích a úkolech vyplývajících ze zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20 ve dnech 11. - 12. dubna 2014 a ze zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve dnech 11. - 13. dubna 2014. Obě zasedání proběhla ve Washingtonu.

Na okraji jednání Rady ECOFIN proběhne každoroční setkání guvernérů Evropské investiční banky.

V rámci pracovního oběda proběhne tradiční každoroční rozhovor ministrů financí s jejich protějšky z kandidátských zemí. Ministerský rozhovor bude zaměřen na hospodářské politiky pro finanční stabilitu a další výzvy otevřených ekonomik.

Doporučované

Nejčtenější