Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 11. března 2014 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Evropský stabilizační mechanismus
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh
  • Politika EU
  • Řádné zasedání
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš.

Na pracovní snídani budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích. Komise ministrům představí výsledky analýz ekonomik vybraných členských států, které mají potvrdit či vyvrátit jejich ohrožení makroekonomickou nerovnováhou1).

V rámci řádného jednání se řecké předsednictví pokusí o přijetí návrhu směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb a splnit tak zadání Evropské rady z prosince 2013. Cílem směrnice je zlepšit boj proti daňovým únikům. Přijetí směrnice je dlouhodobě blokováno ze strany Lucemburska a Rakouska, které požadují, aby bylo nejprve dosaženo dohody se třetími zeměmi. Předmětem dohody je závazek třetích zemí aplikovat opatření ekvivalentní požadavkům zmiňované směrnice.

Ministři budou rovněž diskutovat o pozměňovacích návrzích Evropského parlamentu k návrhu nařízení, kterým se stanoví jednotný mechanismus pro řešení problémů bank (SRM). Hlavním cílem návrhu je stanovit jednotná pravidla a postupy, které by umožnily řešení problémů finančních institucí v členských státech účastnících se již schváleného jednotného mechanismu dohledu s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku. V prosinci 2013 bylo dosaženo dohody členských států, která předsednictví umožnila zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem. Ministři se rovněž dohodli, že ustanovení týkající se jednotného fondu pro řešení problémů finančních institucí budou stanovena formou mezivládní dohody. Cílem jednání ministrů bude nalézt kompromis, který by umožnil dosáhnout dohody s Evropským parlamentem (EP) do března 2014, resp. do konce volebního období EP.

Předsednictví bude ministry informovat o současném stavu projednávání vybraných legislativních návrhů v oblasti finančních služeb. Půjde o informativní bod.

Komise a předsednictví dále ministry seznámí výsledky zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí skupiny G20, které proběhlo ve dnech 22. a 23. února 2014 v Sydney.

V rámci přípravy vstupu pro jednání březnové Evropské rady budou ministři diskutovat o ekonomických aspektech klimaticko-energetického rámce EU do roku 2030, jehož základní rysy a cíle navrhla Komise ve svém sdělení z 22. ledna tohoto roku2). Výstupem jednání ministrů bude dopis předsedovi Evropské rady reflektující dopady navrhovaného klimaticko-energetického rámce na hospodářství a veřejné finance.

 

1) Komise ve své Zprávě připravené v rámci mechanismu včasného varování z listopadu 2013 identifikovala celkem 16 zemí, u kterých se rozhodla provést hloubkový přezkum ekonomické situace za účelem potvrdit či vyvrátit jejich ohrožení makroekonomickou nerovnováhou. Rada ve svých závěrech z února 2014 požádala Komisi, aby hloubkový přezkum provedla též v případě Irska.
2) Sdělení Komise k Rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020 – 2030.

Doporučované

Nejčtenější