Novinky

ECOFIN - 28. ledna 2014 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 28. ledna 2014 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • ECOFIN
  • Evropský stabilizační mechanismus
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh
  • Pakt stability a růstu
  • Politika EU
  • Řádné zasedání
  • Řádný
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Radek Urban.

První zasedání Rady ECOFIN pod vedením řeckého předsednictví, které se této role ujalo 1. ledna 2014, začne neformální pracovní snídaní, kde budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích.

V úvodu řádného zasedání Rady předsednictví poskytne stručnou informaci o aktuálním stavu projednávání vybraných legislativních návrhů.

Dále bude předsednictví informovat ministry o aktuálním stavu provádění jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory Mechanism - SSM), který byl přijat v říjnu loňského roku. Jednotný mechanismus dohledu je jedním ze základních kamenů tzv. bankovní unie a zakládá pravidla pro jednotný dohled Evropské centrální banky (ECB) nad úvěrovými institucemi eurozóny a přidružených zemí.

Tradiční bodem lednového jednání Rady je představení pracovního programu nového předsednictví. Ministři budou informování o pracovní náplni Rady ECOFIN v následujících šesti měsících a prioritách řeckého předsednictví.

Ministři budou rovněž diskutovat závěry prosincové Evropské rady a úkoly, které z nich vyplývají pro činnost Rady ECOFIN. Cílem předsednictví je zaměřit pozornost ministrů především na část závěrů věnovanou provádění Paktu pro růst a zaměstnanost.

Posledním bodem na programu bude provádění Paktu o stabilitě a růstu. Ministři budou diskutovat o spuštění postupu při nadměrném schodku v případě Chorvatska. Za tímto účelem bude ministrům předložen ke schválení návrh Rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku a návrh Doporučení Rady s cílem odstranit nadměrný schodek veřejných financí v Chorvatsku.

Doporučované

Nejčtenější