Novinky

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN) proběhne dne 13. září v Miláně

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Martin Pros, za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Vladimír Tomšík.

Na pracovní snídani budou ministři seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne výměna názorů na roli Rady ECOFIN v oblasti podpory investic a provádění strukturálních reforem. Krátká diskuze proběhne rovněž k možnému předčasnému splacení finanční pomoci Irskem.

V návaznosti na pracovní snídani se budou ministři – tentokráte již za účasti guvernérů centrálních bank – věnovat otázkám souvisejícím s financováním růstu. Téma financování růstu a vytváření pracovních míst představuje jednu z hlavních priorit italského předsednictví. Diskuse by se měla soustředit především na možné způsoby podpory soukromých i veřejných investic směřovaných do reálné ekonomiky EU, posílení role tržního financování a stanovení cestovní mapy obsahující výčet kroků, které by měly být v budoucnu podniknuty.

Na základě vstupní informace od Komise proběhne výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci zemí EU, finanční stabilitu a vyhlídky hospodářského růstu.

Ministři se budou zabývat přípravou společné pozice EU pro setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20 v Cairns ve dnech 18. až 21. září 2014 a pro výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které proběhne ve dnech 10. až 12. října ve Washingtonu.

Ministři budou ze strany Komise informováni o aktuálním stavu mezinárodní spolupráce v oblasti finančních služeb. V centru pozornosti bude především vzájemná kompatibilita regulace finančních služeb v EU a USA přijatá na základě implementace závazků zemí G20.

Závěrečný jednací blok bude věnován tzv. bankovní unii. Ministři a guvernéři budou diskutovat přípravy na spuštění jednotného mechanismu dohledu ze strany ECB, kterému bude předcházet provedení hodnocení kvality aktiv a zátěžových testů u 128 bankovních skupin v EU, a vymění si své názory na aktuálním stav vytváření právních a institucionálních opatření, která členským státům umožní poskytnout bankám v problémech pomoc z veřejných prostředků v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory a s ohledem na pravidla hospodářské soutěže. Dále se budou zabývat stanovením pravidel pro příspěvky do národního i společného fondu pro řešení problémů bank a úvěrových institucí a vyjádří se ke jmenování členů Zprostředkovacího panelu („Mediation Panel”) Evropské centrální banky.

Pracovní oběd ministrů bude věnován úvahám o možnosti vytvoření evropského systému pojištění v nezaměstnanosti.

Na okraji neformálního ECOFINu proběhne tzv. Asijsko – evropské setkání (Asia-Europe Meeting – ASEM). Hlavním tématem v pořadí již 11. setkání zástupců EU se zástupci asijských zemí bude podpora růstu. Výstupem z jednání by mělo být krátké komuniké.

Doporučované

Nejčtenější