Novinky

Pokyny pro čerpání finančních prostředků na cestovné na jednání Rady EU na 2. pol. 2022

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

  • Cestovní náhrady
  • Rada EU
  • Zahraniční sektor
  • Regulace

S ohledem na výši zálohy poskytnuté GS REU v roce 2022 České republice vydává Centrální finanční a kontraktační jednotka MF následující pokyn:

  • Při podávání žádostí o refundaci cestovného na jednání Rady EU ve 2. pololetí 2022  je možné požadovat refundaci za 4 delegáty z jedné instituce na akci.

V tomto období bude realizováno častější předkládání žádostí /Předsednictví ČR v Radě EU/, a to následovně:

  • Žádost o proplacení za červenec a srpen 2022 je třeba předložit do 15. 9. 2022 na MF ČR
  • Žádost o proplacení za září a říjen 2022 je třeba předložit do 15. 11. 2022 na MF ČR.
  • Datum pro předložení Žádosti o proplacení za listopad a prosinec 2022 bude upřesněno

V závislosti na výši prostředků poskytnutých České republice a průběžném čerpání v tomto roce, může dojít k aktualizaci či doplnění tohoto Pokynu dle situace (zejména snížení/zvýšení počtu delegátů na akci k proplacení). 

V případě dostatku finančních prostředků v druhé polovině kalendářního roku vyzve Centrální finanční a kontraktační jednotka MF k předložení žádostí o refundaci cestovného i pro další delegáty. Doporučujeme proto vést si evidenci ve zvláštní tabulce, včetně kopií požadovaných podkladů.

Doporučované

Nejčtenější