Novinky

Pokyny pro refundaci v 2. polovině roku 2012

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

  • Cestovní náhrady
  • Regulace
  • Zahraniční sektor
  • Rada EU

S ohledem na výši prostředků poskytnutých České republice v roce 2012 vydává Centrální finanční a kontraktační jednotka MF následující pokyn:

  • Ve 3.čtvrtletí 2012 může každá instituce požadovat refundaci pro jednoho delegáta na tutéž akci.
  • Za toto období neposílejte žádost (fakturu) k proplacení, pouze tabulku + ostatní požadované doklady. V průběhu října budou tyto doklady zkontrolovány. V závislosti na výši finančních prostředků, které bychom měli obdržet v průběhu listopadu, a po následném zhodnocení situace budete vyzváni k předložení žádosti, jejíž výše bude pravděpodobně snížena.

Nejčtenější