Novinky

Pokyny pro refundaci v 2. a 3.čtvrtletí roku 2012

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

  • Cestovní náhrady
  • Regulace
  • Zahraniční sektor
  • Rada EU

V souvislosti s výsledky konsolidace čerpání prostředků určených na proplácení cest.nákladů na dopravu delegátů na jednání Rady EU za 1.čtvrtletí vydává Centrální finanční a kontraktační jednotka tento pokyn:

  • S účinností od 1.4.2012 může každá instituce požadovat refundaci cestovních nákladů pouze za jednoho delegáta na každé jednání.
  • V případě dostatku finančních prostředků v druhé polovině kalendářního roku vyzve CFCU k předložení žádostí o refundaci i pro 2.osobu. Doporučujeme proto vést si evidenci ve zvláštní tabulce, včetně kopií požadovaných podkladů.

Doporučované

Nejčtenější