Novinky

Všeobecné informace

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

 • Cestovní náhrady
 • Rada EU
 • Regulace
 • Zahraniční sektor
 • Rozhodnutí
 • Postup
 • Formulář
Aktualizováno 26. 2. 2016 10:45
 • Aktualizovány Postupy pro refundace a zveřejněno Rozhodnutí Generálního sekretariátu Rady EU č.30/2013 - s platností od 1.7.2013.
 • Výměna souboru Postupy pro refundace (aktualizace URL adresy v obsahu souboru)
 • Rozhodnutí Generálního sekretariátu Rady EU č.30/2013 - s platností od 1.7.2013 - ČESKÁ VERZE
 • Aktualizace kontaktní osoby.
 • Aktualizace kontaktní osoby

 • Česká republika má jako členský stát Evropské unie nárok na úhradu výdajů na dopravu delegátů ČR na jednání v rámci působnosti Rady EU (viz Rozhodnutí Generálního sekretariátu Rady EU č.30/2013). Prostředky jsou přidělovány Generálním sekretariátem Rady EU a pro Českou republiku představují 3,07% z rozpočtové položky na cestovné pro všechny členské státy. Tyto prostředky nelze použít na úhradu cestovného na jednání v působnosti Evropské komise ani žádných jiných orgánů Evropské unie kromě Rady EU.
 • Ministerstvo financí - Oddělení 5805 - Centrální finanční a kontraktační jednotka ve spolupráci s Odborem 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru - je pověřeno zajištěním zpětné úhrady (refundace) výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU.
 • Oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka zasílá upřesnění, další závazné pokyny a seznam zasedání pracovních skupin na příslušné období elektronicky po pracovní linii.

Legislativa

Způsob refundace se řídí Rozhodnutím:

Dokumenty ke stažení

Kontakty a odkazy

Oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)

Zítková Eisová Iva, DiS.
Tel: 257 044 553
E-mail: Iva.Zitkova@mfcr.cz 

Ing. Jana Thielová
Tel: 257 044 560
E-mail: jana.thielova@mfcr.cz

Oddělení 5805 – CFCU
Sídlo: Letenská 15, Praha 1
Poštovní adresa: Letenská 15, 118 10 Praha

Doporučované

Nejčtenější