Novinky

2011

Informace v souvislosti s cestovným a cestou do Rady EU v roce 2011.

ilustrace

Aktualizováno

Všeobecné informace

Cestovné do Rady EU - Všeobecné informace (legislativa, dokumenty, kontakty). Aktualizace kontaktní osoby.

Vydáno

Rozhodnutí č.: 32/2011

1.3.2011 vstoupilo v platnost Rozhodnutí Generálního sekretariátu Rady EU č.:32/2011, které nahrazuje předchozí Rozhodnutí č.31/2008.

Na základě této změny došlo k úpravě Postupů pro refundaci s účinností od 1.4.2011.

Vydáno

Pokyny pro refundaci v 1. polovině roku 2011

S ohledem na výši zálohy poskytnuté GS REU vydává Centrální finanční a kontraktační jednotka MF následující pokyn:

  • V tomto období může každá instituce požadovat refundaci pro dva delegáty na tutéž akci
  • V případě dostatku finančních prostředků v druhé polovině kalendářního roku vyzve Centrální finanční a kontraktační jednotka MF k předložení žádostí o refundaci i pro 3.- 4. osobu. Doporučujeme proto vést si evidenci ve zvláštní tabulce, včetně kopií požadovaných podkladů.

Vydáno

Dodatečné pokyny pro rok 2010

Vzhledem k nevyčerpaným prostředkům na rok 2010 je možné dodatečně zažádat o refundaci cestovného na jednání rady EU v roce 2010, a to nejpozději do konce ledna 2011.

Vydáno

Pokyny pro refundaci v roce 2011

Postupy pro refundaci cestovních nákladů v roce 2011 budou aktualizovány na základě informací GS REU v průběhu února 2011.