Novinky

Pokyny pro refundaci ve 2. pololetí roku 2010

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

  • Cestovní náhrady
  • Regulace
  • Zahraniční sektor
  • Rada EU

Na základě stavu čerpání prostředků a poskytnutých záloh od GS REU vydává Centrální finanční a kontraktační jednotka MF na 2. pololetí 2010 následující pokyn:

  • Nadále je možné požadovat refundaci pro dva delegáty na tutéž akci
  • V případě dostatku finančních prostředků v závěru kalendářního roku, vyzve Centrální finanční a kontraktační jednotka MF k předložení žádostí o refundaci i pro třetí osobu. Doporučujeme proto si vést evidenci ve zvláštní tabulce, včetně kopií všech podkladů.

Nejčtenější