Novinky

Pokyny pro refundace v roce 2010

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

  • Cestovní náhrady
  • Regulace
  • Zahraniční sektor
  • Rada EU

Centrální finanční a kontraktační jednotka MF upozorňuje, že s ohledem na výši přidělených finančních prostředků pro 1. pololetí 2010 je možno nárokovat refundaci cestovného pouze 1 delegáta z každé instituce na jedno jednání. Tento pokyn platí až do odvolání.

Pokud instituce vyšle na jednání 2-3 další experty, doporučujeme si vést evidenci cestovného ve zvláštní tabulce, včetně kopií všech podkladů (t.j. faktury za letenku, letenku, palubní vstupenku a pozvánku na jednání). V závislosti na průběžné výši čerpání, můžete být instituce případně vyzvána k podání dodatečné žádosti ve 4. čtvrtletí 2010.

Nejčtenější