Novinky

2010

Informace v souvislosti s cestovným a cestou do Rady EU v roce 2010.

ilustrace

Vydáno

Aktualizace postupů pro refundace

Centrální finanční a kontraktační jednotka MF aktualizovala Postupy pro refundace v rámci agendy Refundace cestovních nákladů delegátů České republiky na jednání v působnosti Rady EU z prostředků Generálního sekretariátu Rady Evropské Unie

Vydáno

Pokyny pro refundaci ve 2. pololetí roku 2010

Na základě stavu čerpání prostředků a poskytnutých záloh od GS REU vydává Centrální finanční a kontraktační jednotka MF na 2. pololetí 2010 následující pokyn:

  • Nadále je možné požadovat refundaci pro dva delegáty na tutéž akci
  • V případě dostatku finančních prostředků v závěru kalendářního roku, vyzve Centrální finanční a kontraktační jednotka MF k předložení žádostí o refundaci i pro třetí osobu. Doporučujeme proto si vést evidenci ve zvláštní tabulce, včetně kopií všech podkladů.

Vydáno

Pokyny pro refundaci cestovních nákladů REU za 1. pololetí 2010

Na základě výsledku čerpání za I. čtvrtletí roku 2010 Centrální finanční a kontraktační jednotka MF vydává následující pokyn:

  • Za 1. čtvrtletí si instituce může podat dodatečnou žádost o refundaci cestovného za 2. delegáta. Tyto dodatečné žádosti za 1. čtvrtletí je nutné odeslat co nejdříve!
  • Ve 2. čtvrtletí je možno požadovat refundaci cestovného za 2 delegáty.

Vydáno

Pokyny pro refundace v roce 2010

Centrální finanční a kontraktační jednotka MF upozorňuje, že s ohledem na výši přidělených finančních prostředků pro 1. pololetí 2010 je možno nárokovat refundaci cestovného pouze 1 delegáta z každé instituce na jedno jednání. Tento pokyn platí až do odvolání.

Pokud instituce vyšle na jednání 2-3 další experty, doporučujeme si vést evidenci cestovného ve zvláštní tabulce, včetně kopií všech podkladů (t.j. faktury za letenku, letenku, palubní vstupenku a pozvánku na jednání). V závislosti na průběžné výši čerpání, můžete být instituce případně vyzvána k podání dodatečné žádosti ve 4. čtvrtletí 2010.