Novinky

2010

Informace v souvislosti s cestovným a cestou do Rady EU v roce 2010.

ilustrace

Vydáno

Pokyny pro refundaci ve 2. pololetí roku 2010

Na základě stavu čerpání prostředků a poskytnutých záloh od GS REU vydává Centrální finanční a kontraktační jednotka MF na 2. pololetí 2010 následující pokyn:

  • Nadále je možné požadovat refundaci pro dva delegáty na tutéž akci
  • V případě dostatku finančních prostředků v závěru kalendářního roku, vyzve Centrální finanční a kontraktační jednotka MF k předložení žádostí o refundaci i pro třetí osobu. Doporučujeme proto si vést evidenci ve zvláštní tabulce, včetně kopií všech podkladů.

Vydáno

Aktualizace postupů pro refundace

Centrální finanční a kontraktační jednotka MF aktualizovala Postupy pro refundace v rámci agendy Refundace cestovních nákladů delegátů České republiky na jednání v působnosti Rady EU z prostředků Generálního sekretariátu Rady Evropské Unie

Vydáno

Pokyny pro refundaci cestovních nákladů REU za 1. pololetí 2010

Na základě výsledku čerpání za I. čtvrtletí roku 2010 Centrální finanční a kontraktační jednotka MF vydává následující pokyn:

  • Za 1. čtvrtletí si instituce může podat dodatečnou žádost o refundaci cestovného za 2. delegáta. Tyto dodatečné žádosti za 1. čtvrtletí je nutné odeslat co nejdříve!
  • Ve 2. čtvrtletí je možno požadovat refundaci cestovného za 2 delegáty.

Vydáno

Pokyny pro refundace v roce 2010

Centrální finanční a kontraktační jednotka MF upozorňuje, že s ohledem na výši přidělených finančních prostředků pro 1. pololetí 2010 je možno nárokovat refundaci cestovného pouze 1 delegáta z každé instituce na jedno jednání. Tento pokyn platí až do odvolání.

Pokud instituce vyšle na jednání 2-3 další experty, doporučujeme si vést evidenci cestovného ve zvláštní tabulce, včetně kopií všech podkladů (t.j. faktury za letenku, letenku, palubní vstupenku a pozvánku na jednání). V závislosti na průběžné výši čerpání, můžete být instituce případně vyzvána k podání dodatečné žádosti ve 4. čtvrtletí 2010.