Novinky

Všeobecné informace

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

  • Cestovní náhrady
  • Regulace
  • Zahraniční sektor
  • Rada EU

Výbor pro EU dne 30. března 2004 projednal materiál "Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady" a dopisem náměstka ministra financí Ing. Zdeňka Hrubého, CSc. byl tento materiál postoupen jednotlivým ústředním orgánům státní správy. Materiál obsahuje podrobnější informace o pravidlech proplácení jednotlivým státním úřadům.

Legislativa

Způsob refundace se řídí novým Rozhodnutí Generálního sekretariátu Rady EU č.32/2011 (.PDF, 326 kB)(Decision No.31/2008 of the Secretary-General of the Council/High Representative for the Common Foreign and Security Policy concerning reimbursement of travel expenses of delegates of Council members , které nahrazuje předchozí rozhodnutí No.190/2003) a jeho prováděcích pokynů a příloh – zejména seznamem jednání, označených kódem.

Od 1.1.2007 platí nová verze přílohy k „Decision No. 190/2003 of the Secretary-General of the Council/High Representative for the Common Foreign and Security Policy concerning reimbursement of travel expenses of delegates of Council members " – seznam jednání, která jsou proplatitelná z tohoto zdroje.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější