Novinky

2008

Informace v souvislosti s cestovným a cestou do Rady EU v roce 2008.

ilustrace

Vydáno

Informace kanceláře CFCU

V souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v 1. pololetí 2009 byly vydány následující pokyny související s refundací cestovného do Rady EU.

Vydáno

Informace kanceláře CFCU

  • Centrální finanční a kontraktační jednotka informuje, že na základě rozhodnutí Rady EU, bude třetí mimořádná splátka poukázána ve 4. čtvrtletí. Jedná se o převod nevyčerpaných prostředků přidělených GS REU členské zemi na tlumočení (detaily viz níže – Legislativa – Rozhodnutí č. 111/07).
  • Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU) Ministerstva financí (samostatné oddělení 902) oznamuje, že od 26. února 2007 má kanceláře na adrese Legerova 69, Praha 1. Poštovní adresa Letenská 15, 118 10 Praha 1 zůstává nezměněna. Telefonní linky pracovníků CFCU a číslo faxu zůstávají nezměněny.
  • S účinností od 3. čtvrtletí 2005 již není nutné zasílat dvě kopie dokladů o cestovních nákladech, stačí pouze jednou. Nadále tedy ve dvojímvyhotovení požadujeme pouze fakturu a tabulku s přehledem cest.

Centrální finanční a kontraktační jednotka upozorňuje na zpřesněné pokyny pro realizaci výdajů do Rady ES v roce 2008:

  • Používat levné letecké tarify, účtovat cenu letenek pouze v tarifu" economy", i když bylo z důvodu obsazenosti nutno zakoupit jednu cestu v tarifu "business".
  • Až do odvolání lze požadovat refundaci pouze za 2 osoby, v návaznosti na čerpání, dále upřesníme, zda pro další dvě čtvrtletí bude možno refundovat i nadále pro dvě osoby nebo pouze pro jednu osobu.
  • Jakmile obdržíme z Rady ES rozpočet pro ČR na rok 2008, přidělíme jednotlivým institucím "předběžný rozpočet" na rok 2008 ve výši, kterou instituce vyčerpala k 30.9.2007, tak aby bylo možno rovnoměrně a spravedlivě rozdělit prostředky mezi všechny zainteresované instituce a úřady. O přidělené výši prostředků na refundaci budeme příslušnou instituci informovat.