Novinky

Fiskální opatření České republiky v reakci na zhoršující se celosvětové ekonomické prostředí

oddělení 3703 - Fiskální politika a udržitelnost
oddělení 3703 - Fiskální politika a udržitelnost

Vydáno

  • Konvergenční program
  • Zahraniční sektor

Ministerstvo financí připravilo přehled vládou schválených fiskálních opatření, která mají napomoci tuzemskému hospodářství v situaci negativního externího šoku a současně zajistit udržitelnost veřejných financí. Předkládaný materiál rekapituluje opatření obsažená v Příloze Konvergenčního programu ČR a v Národním protikrizovém plánu . Zatímco česká veřejnost má k dispozici jak zveřejněné originální dokumenty na oficiálních webových stránkách, tak řadu nezávislých analýz z celého názorového spektra, zahraniční odborná veřejnost tuto možnost nemá. Účelem tohoto materiálu tedy je poskytnout ucelenou oficiální informaci o současném vývoji fiskálních opatření v ČR pro zahraniční uživatele. Z tohoto důvodu je tento materiál dostupný pouze v anglickém jazyce.

Lze shrnout, že celkový objem vládou schválených opatření (některá opatření musí však být ještě schválena Parlamentem ČR, aby vstoupila v platnost) dosahuje v metodice ESA 95 přibližné výše 2 % HDP, přičemž převládají opatření na příjmové straně sektoru vlády. Největší dopad na rozpočet bude mít snížení sociálního pojistného placeného zaměstnanci a sleva na sociální pojistné placené zaměstnavateli v úhrnné očekávané výši 36,4 mld. Kč.

 


 

Související dokumenty:

Nejčtenější