Novinky

Statistiky k Twinning projektům

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

  • Twinning
  • Pracovní skupina TWINNING a TAIEX
  • Evropské instituce
  • Evropské společenství
  • Evropská komise
  • NCP

Přehledy k jednotlivým TWINNING Projektům publikované Ministerstvem financí v rámci komunikace mezi EK a členskými státy navzájem a také mezi jednotlivými NCP naleznete na internetivých stránkách Evropské komise

 

Úspěšnost ČR v rámci unijního nástroje pomoci Twinning v roce 2012

V ČR neexistuje oznamovací povinnost, co se týče úspěchů ve výběrových řízeních na twinningové projekty EU. Následující statistiky jsou proto neúplné, neboť byly vytvořeny pouze z informací dostupných Národnímu kontaktnímu místu pro Twinning, Ministerstvu zahraničních věcí a zastupitelských úřadů ČR v partnerských zemích.

Jak uvádějí informační zdroje Evropské komise, pro projekty zahájené v regionu, kde se aplikuje instrument IPA (přístupové země), byly v roce 2012 schváleny projektové fiše v celkové hodnotě 31,3 mil. EUR a pro státy v regionu, kde se aplikuje instrument ENPI (sousedské země), projektové fiše v hodnotě 35, 4 mil. EUR.

Státy v regionu IPA v roce 2012 publikovaly 49 projektů. ČR projevila zájem o účast ve výběrových řízeních v 6 projektech a uspěla ve 2 projektech (viz přehled níže). V regionu ENPI bylo v průběhu roku 2012 publikováno 25 projektů. ČR předložila svoje nabídky k 4 z nich a uspěla ve 2 případech.

Dokumenty ke stažení

Zdroj: MF - odd. 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Doporučované

Nejčtenější