Novinky

TWINNING programy

Informace o významu TWINNINGOVÝCH projektů, toku informací, metodické a statistické informace.

ilustrace

Základní informace

Průvodní informace k Twinningové spolupráci, kdy členský stát EU poskytuje prostřednictvím vyslání svých odborníků expertízu / know-how jiné zemi. Postavení ČR - role Ministerstva financí v rámci Twinningové spolupráce.

Statistiky k Twinning projektům

Přehledy k jednotlivým TWINNING Projektům publikované Ministerstvem financí v rámci komunikace mezi EK a členskými státy navzájem a také mezi jednotlivými NCP.