Novinky

Pokyny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

 • Spolupráce s institucemi
 • Metodika
 • Zahraničí EHP
 • Dotace
 • Norské fondy
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Zahraniční pomoc
 • Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014
 • Schválené projekty
 • Schválené žádosti

Pokyny pro EHP a Norské fondy - pro období 2009 - 2014

Národní kontaktní místo pro FM EHP/Norska zpracovalo následující dokumenty, které jsou závazné

OBSAH:

 1. Pokyn NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009 - 2014
 2. Pokyn NKM k veřejným zakázkám financovaným z EHP a Norských fondů 2009 - 2014
 3. Pokyn NKM pro zůsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 - 2014

 

1. Zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009 - 2014

Dokumenty ke stažení

Pokyn pro Zprostředkovatele programů k zajištění přípravy a implementace programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 upravuje postupy pro realizaci programů (PRG) financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014  od okamžiku přípravy programů. Postupy zde popsanými jsou povinni se řídit nejen Zprostředkovatelé programů, ale i jejich partneři, a to v rozsahu, který je pro ně relevantní. Závaznou je vždy ta verze Pokynu nebo jeho příloh, která je platná ke dni provádění příslušného úkonu souvisejícího s realizací programu.

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 11. září 2013

2. Veřejné zakázky malého rozsahu financované z EHP a Norských fondů 2009 - 2014

Dokumenty ke stažení

Pokyny NKM pro VZMR stanovují základní zásady a postupy závazné pro níže uvedené zadavatele v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014.Všechny postupy spojené s realizací veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“) musí být vždy v souladu s platnou legislativou.

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 11. září 2013

3. Zůsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 - 2014

Dokumenty ke stažení

Pokyn pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen „Pokyn“) upravuje pravidla a postupy způsobilosti výdajů následujících příjemců prostředků:

 • národní řídící struktury (NKM, Certifikační orgán, Auditní orgán)
 • zprostředkovatele programu
 • partnera programu
 • zprostředkovatele MGS
 • zprostředkovatele Fondu pro bilaterální spolupráci na národní nebo programové úrovni
 • konečného příjemce projektu/sub-projektu MGS/iniciativy
 • partnera projektu/sub-projektu MGS/iniciativy

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 11. září 2013

 

 

Doporučované

Nejčtenější