Novinky

Výdaje spojené s přípravou projektů v rámci programu CZ09 je možné hradit z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Zahraničí EHP
  • Norské fondy
  • Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014
  • Zahraniční pomoc
  • Dotace
  • Zahraniční sektor
  • Fond pro bilaterální spolupráci
Aktualizováno 17. 12. 2013 16:55

Informace Národního kontaktního místa - Výdaje spojené s přípravou projektů v rámci programu CZ09 je možné hradit z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

S ohledem na rostoucí počet žádostí v rámci výzvy z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovniz oblasti vědy a výzkumu upozorňuje Národní kontaktní místo na fakt, že výzva Česko-norského výzkumného programu – programu CZ09již byla vyhlášena a je tedy možné výdaje spojené s vyhledáváním partnerů a přípravou projektů v rámci programu CZ09 hradit z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni.

Více se o programu CZ09 a financování iniciativ na podporu přípravy žádostí a hledání partnerské instituce v rámci vědy a výzkumu můžete dozvědět kontaktováním Zprostředkovatele programu CZ09. Kontakty jsou k dispozici na: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/norske-fondy.

Doporučované

Nejčtenější