Novinky

Programové dohody osmi programů v rámci EHP a Norských fondů podepsány

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

 • Spolupráce s institucemi
 • Zahraničí EHP
 • Dotace
 • Norsko
 • Memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska
 • Norské fondy
 • Velvyslanec Norského království v Praze
 • Donorské země
 • Zahraniční sektor
 • Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014
 • Podpora ze zahraničí

Dne 31. října 2013 se konalo druhé Výroční zasedání v rámci EHP a Norských fondů v České republice. Za účasti norského velvyslance J.E. Jense Eikaase, náměstkyně ministra financí Evy Anderové, ředitelky Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu Stine Andresen a předsedy Výboru finančních mechanismů v rámci norského ministerstva zahraničí Anderse Erdala byly podepsány programové dohody u osmi z celkových patnácti programů.

Jedná se o programy:

 • CZ03 – Program pro nevládní neziskové organizace (NGO Programme)
 • CZ04 – Ohrožené děti a mládež
 • CZ05 – Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování
 • CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění
 • CZ09 – Česko-norský výzkumný program
 • CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
 • CZ13 – Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života
 • CZ15 – Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů

Podepsání programových dohod je důležitým krokem v procesu implementace jednotlivých programů a rovněž krokem, který významným způsobem přiblíží termín vyhlášení výzev v programech CZ04, CZ06 a CZ11.

Více informací k jednotlivým programům je průběžně zveřejňováno zde: www.norwaygrants.cz nebo www.eeagrants.cz.  

Doporučované

Nejčtenější