Novinky

Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Norské fondy
  • Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014
  • Fond pro bilaterální spolupráci
  • Zahraniční sektor
  • Podpora ze zahraničí
  • Schválené projekty
  • Schválené žádosti
Aktualizováno 23. 4. 2013
  • Aktualizována 1. výzva - příloha č. 2
  • Aktualizována 1. výzva a přílohy č. 3

Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014

FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA NÁRODNÍ ÚROVNI - AKTUALIZACE TEXTU VÝZVY A PŘÍLOHY Č. 3

Na základě průběhu implementace Fondu aktualizuje Zprostředkovatel Programu CZ 01 text výzvy o doplňující informace k hodnocení kvality předložených žádostí. V souladu s tímto je zároveň aktualizována příloha č. 3 výzvy – formální náležitosti žádosti a hodnocení kvality.

Aktualizované znění 1. výzvy a přílohy č. 3 je platné od 15. 2. 2013 a přílohy č. 2 je platné od 23. 4. 2013.

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo EHP a Norských fondů 2009-2014 vyhlásilo dne 21. ledna 2013 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014.

Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do 31.12.2014 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků

Dokumenty ke stažení

 

Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 14.02.2013 / aktualizováno 20.02.2013/23.04.2013

Doporučované

Nejčtenější