Novinky

Příprava 1. výzvy z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (ke dni 21. ledna 2013)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Zahraničí EHP
  • Norské fondy
  • Zahraniční sektor
  • Fond pro bilaterální spolupráci

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - Centrum pro zahraniční pomoc - Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy připravuje vyhlášení 1. otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant.

Fond je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými subjekty a subjekty ze zemí ESVO (Island / Lichtenštejnsko / Norsko) v daných prioritních oblastech. Alokovaná částka pro 1. výzvu bude 150 000 EUR. Další informace současně s Pokynem pro žadatele a příjemce z Fondu budou zveřejněny na webových stránkách http://www.eeagrants.cz/  a http://www.norwaygrants.cz/ v den vyhlášení výzvy, tedy 21. ledna 2013.

  • Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 12/2012

Doporučované

Nejčtenější