Novinky

NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Schválené projekty v rámci programu Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Norské fondy
  • Schválené projekty
  • Zahraniční sektor

V rámci programu „Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu“ byly schváleny následující projekty.

Tabulka č. 1 - projekt Unie zaměstnavatelských svazů České Republiky – Centrum rozvojových aktivit
ŽADATEL Unie zaměstnavatelských svazů České Republiky – Centrum rozvojových aktivit
PARTNER Norská asociace místních a regionálních samospráv (Norwegian Association of Local and Regional Authorities - KS)
NÁZEV PROJEKTU Prevence násilí v Praze od tzv. třetích stran
POPIS PROJEKTU Hlavním cílem projektu je připravit zaměstnance tak, aby se předcházelo konfliktům na pracovištích a aby v případě potřeby zaměstnanci zvládali tyto krizové situace řešit. Cílem projektu je rovněž vytvořit institucionální podporu pro udržení výstupu projektu založeném na sociálním dialogu, důstojné práci a bezpečnějším pracovním prostředí.

 

Tabulka č. 2 - projekt Českomoravská konfederace odborových svazů (CMKOS)
ŽADATEL Českomoravská konfederace odborových svazů (CMKOS)
PARTNER Norská konfederace odborových svazů (Norwegian Confederation of Trade Unions - LO)
NÁZEV PROJEKTU Posilování sociálního dialogu pro všechny zaměstnance
POPIS PROJEKTU Cílem je zvýšit povědomí o sociálním dialogu mezi odbory a zaměstnavateli jako nástroje na ochranu podmínek zaměstnanců a ve prospěch společností; vytvořit udržitelné nástroje pro šíření tohoto poselství mezi cílové skupiny, a to neorganizované společnosti a veřejnost, včetně posilování vzájemných vztahů mezi ČMKOS a Norskou konfederací odborových svazů a využití zkušeností této norské partnerské instituce.

 

Tabulka č. 3 - projekt Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)
ŽADATEL Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)
PARTNER Federace průmyslových odvětví Norska (The Federation of Norwegian Industries - Norsk Industri)
NÁZEV PROJEKTU Bipartitní dialog o českých penzijních reformách
POPIS PROJEKTU Cílem projektu je připravit textilní a oděvní průmysl na stále se zvyšující důchodový věk v důsledku implementace penzijní reformy v České republice. V zásadě bude vytvořena platforma pro diskuzi o rozpracování penzijní reformy na podnikové úrovni ve vzájemné spolupráci partnerů ATOK a OSTOK (Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy).

Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 12.11.2012

Doporučované

Nejčtenější