Novinky

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 (s platností od 4. července 2012)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Metodika
  • Zahraničí EHP
  • Zahraniční sektor

Metodika s platností od 4. července 2012.
Dne 4. července 2012 byl Usnesením Vlády ČR č. 505 schválen dokument „Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009 - 2014“ (dále jen „Metodika“). Metodika byla vypracována v souvislosti s probíhajícími přípravami na programové období 2009 – 2014 a vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení, kontrole a certifikaci prostředků poskytnutých z Fondů EHP a Norských fondů v programovém období 2009 - 2014.

V Metodice jsou dále v souladu s příslušnými mezinárodními dokumenty stanoveny na národní a nadnárodní úrovni implementační subjekty s jasně definovanými odpovědnostmi za jednotlivé činnosti celého implementačního cyklu. Vedle nastavení finančních toků a popisu odpovědností zapojených subjektů je Metodika rovněž nezbytnou podmínkou pro přijetí návazných metodických dokumentů a úprav informačních systémů. Metodika tak tvoří jeden ze základních pilířů pro čerpání prostředků z Fondů EHP a Norských fondů v programovém období 2009 – 2014.

Metodika je rozdělena na 3 části:

  • Část I: Společná ustanovení;
  • Část II: Finanční řízení;
  • Část III: Systém finanční kontroly a certifikace.

Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 (s platností od 4.7.2012) - ke stažení ve formátu PDF, publikováno 07/2012

Doporučované

Nejčtenější