Novinky

EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Jednání 1. Monitorovacího výboru

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Zahraničí EHP
  • Norské fondy
  • Zahraniční sektor

Dne 26. března 2012 proběhlo jednání 1. Monitorovacího výboru pro EHP a Norské fondy pro programovací období 2009 – 2014. Monitorovací výbor (MoV) monitoruje soulad implementace  EHP a Norských fondů 2009 – 2014 s podepsanými Memorandy o porozumění a dalšími dokumenty vydanými Kanceláří finančních mechanismů a Národním kontaktním místem a vyhodnocuje celkový postup implementace včetně efektivního využití finančních zdrojů. V rámci 1. Monitorovacího výboru byl schválen Jednací řád MoV a byly projednány Strategické zprávy (roční zprávy o celkovém stavu implementace EHP a Norských fondů v ČR). Strategické zprávy budou, po schválení Výborem pro finanční mechanismy a Ministerstvem zahraničních věcí Norska, zveřejněny na webových stránkách http://www.eeagrants.cz/, resp. http://www.norwaygrants.cz/.

Související informace

 

Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 07/2012

Doporučované

Nejčtenější