Novinky

Národní kontaktní místo

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

 • Zahraničí EHP
 • Zahraniční sektor
 • Finanční mechanismy
 • Národní kontaktní místo
 • Monitorovací výbor

Řídící struktura

 • V souladu s Usnesením vlády č. 242 ze 17. března 2004 zabezpečuje Ministerstvo financí funkci Národního kontaktního místa – NKM (National Focal Point) pro programy z Finančních mechanismů EHP a Norska.
 • Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo (NKM) je celkově zodpovědné za řízení aktivit Finančních mechanismů EHP / Norska v České republice v souladu s Memorandem o porozumění a Pravidly a postupy. 
 • Jeho odpovědnosti jsou zejména :
  • Celková zodpovědnost za dosažení cílů Finančních mechanismů a využití fondů, finanční kontrolu a audit
  • Přijímání návrhů projektů a jejich předklání se zdůvodněným stanoviskem Kanceláři finančního mechanismu
  • Řízení finančních toků a ověřování plateb podle Dohody o udělení grantu
  • Zpracování roční zprávy k předložení Kanceláři finančního mechanismu
  • Zajištění kompletního a dostatečného auditu v příslušných institucích
  • Zajištění informovanosti a publicity o dostupnosti fondů
 • Role Národního kontaktního místa je podrobně popsána v Příloze A Memorand o porozumění.
 • Národní kontaktní místo ustaví Monitorovací výbor (MV) pro celkové monitorování a řízení přípravy a realizace projektů financovaných z obou Finančních mechanismů EHP/Norska.
 • Výbor bude pomáhat Národnímu kontaktnímu místu ve výběru a řízení projektů. Jeho odpovědnost bude zahrnovat následující úkoly:
  • doporučovat návrhy projektů Národnímu kontaktnímu místu k předložení Kanceláři finančních mechanismů
  • monitorovat soulad s Pravidly a postupy
  • vyhodnocovat celkový postup plnění a finanční zprávy
  • schvalovat roční monitorovací zprávy připravené Národním kontaktním místem
 • Statut monitorovacího výboru a jeho složení

Nejčtenější