Novinky

Loga ke stažení

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

 • Zahraničí EHP
 • Granty
 • Zahraniční sektor
 • Finanční mechanismy
 • Zahraniční pomoc
 • Loga

Logo Finančního mechanismu Norska 2009 - 2014

Tento dokument poskytuje poradenství a poradenství o tom, jak nejlépe provádět informační a propagační aktivity na programy a projekty financovanými z grantů EHP a Norska. Povinné požadavky na komunikační činnosti jsou uvedeny v propagaci a informace (uvedené v příloze č. 4 k nařízení o provádění EHP a Norska 2009-14). Účelem této příručky je pomoci vám dosáhnout nejlepších výsledků z Vašich komunikačních aktivit a zajistit, aby všichni partneři zapojeni do grantových režimů mohli komunikovat v konzistentním a doplňkovým způsobem.

Tato příručka by měla být použita každým, kdo se podílí na vývoji, dodávce a řízení grantů EHP a Norska projektů a programů, tj. Kanceláří finančního mechanismu, kontaktními místy, provozovateli programů a projektů i partnerskými institucemi z dárcovských zemí. Všechny zúčastněné subjekty by měly aktivně podporovat jejich aktivity a výsledky, aby zajistil transparentnost, a zvýšit povědomí o EHP grantů a Norska.

Logo Finančního mechanismu EHP - pro rok 2008

Aktuální šablony pro billboardy, reklamní nálepky a pamětní desky jsou ke stažení na internetové stránce Kanceláře finančních mechanismů (KFM): www.eeagrants.org/id/163

Logo Norského finančního mechanismu - pro rok 2008

 • Logo Norského finančního mechanismu ZIP (1514kB)

  Logo je k dispozici ve formátech: eps, jpg, pdf, bmp
  Použité barvy:

  CMYK: červená: 0-100-100-20, tmavě modrá: 100-72-0-38, světlejší modrá: 100-69-0-11.5
  Pantone: červená: PMS C 1805; tmavě modrá: PMS C 281, světlejší modrá: PMS C 287

Logo Finančního mechanismu EHP 2009 - 2014

 • Logo Finančního mechanismu EHP 2009 - 2014 ZIP (281kB)
 • Komunikační strategie pro Českou republiku – EHP a Norské fondy 2009 – 2014 PDF (1350kB)

  Dopisem ze dne 28. června 2012 byl schválen dokument „Communication Strategy for the Czech Republic - EEA and Norway Grants 2009-2014“ (dále jen „Komunikační strategie“). Komunikační strategie definuje priority publicity EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014, cíle a cílové skupiny, strategii včetně plánovaných aktivit a komunikačních nástrojů. V dokumentu jsou zároveň vymezena hodnotící kritéria týkající se znalosti a povědomí o EHP a Norských fondech, jejich zacílení, dopadu a roli donorských zemí (Island, Lichtenštejnsko, Norsko).

Kontakty Finanční mechanismus EHP/Norska

Národní kontaktní místo
Ministerstvo financí
Centrum pro zahraniční pomoc
Letenská 15, 118 10 Praha 1
URL: http://www.eeagrants.cz/
E-mail: czp@mfcr.cz

Nejčtenější