Novinky

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Dotace
  • Zahraniční sektor
  • Podpora ze zahraničí
  • Program Hercule
  • Finanční podpora projektů

V systému Evropské komise k řízení grantů (Participant Portal) byla zveřejněna předběžná oznámení ke třem výzvám k předkládání žádostí o podporu na akce financované v rámci programu Hercule III. Výzvy jsou obdobně jako v loňském roce zaměřeny na oblast technické pomoci, podpory vzdělávání v právní oblasti a na zajištění specializovaných školení, workshopů a konferencí zaměřených na témata boje proti podvodům ovlivňujícím finanční zájmy Evropské unie. Finanční příspěvky budou poskytnuty formou grantů.

Žádosti o podporu lze předkládat pouze prostřednictvím aplikace Participant Portal nejpozději do středy 15. května 2019 do 17:00 hod. Nejasnosti týkající se postupu předkládání žádostí nebo jiné související dotazy lze řešit prostřednictvím helpdesku aplikace Participant Portal.

Doporučované

Nejčtenější