Novinky

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Dotace
  • Finanční podpora projektů
  • Zahraniční sektor
  • Podpora ze zahraničí
  • Program Hercule

V systému Evropské komise k řízení grantů - aplikaci Participant Portal (Portál účastníků) byla zveřejněna předběžná oznámení ke třem výzvám k předkládání žádostí o podporu na akce financované v rámci programu Hercule III. Výzvy jsou zaměřeny na oblast technické pomoci, podpory vzdělávání v právní oblasti a na zajištění sdílení informací a zkušeností prostřednictvím konferencí a výměn pracovníků na vnitrostátní a regionální úrovni. Očekává se, že realizace projektů přispěje k naplnění cílů programu, zejména k dalšímu rozvoji a zlepšování dovedností a schopností pracovníků při ochraně finančních zájmů EU.

Žádost o podporu lze předkládat pouze prostřednictvím určených formulářů a dokumentů nejpozději do čtvrtka 14. června 2018. Nejasnosti týkající se postupu předkládání žádostí nebo jiné související dotazy lze řešit zasláním e-mailu na helpdesk Portálu účastníků.

Doporučované

Nejčtenější