Novinky

Finanční mechanismy 2009 - 2014: konzultační proces pro Neziskový sektor zahájen

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor

Možnost komentování prioritní oblasti - Občanská společnost - Fond pro nevládní neziskové organizace v rámci FM EHP/Norska 2009-2014

Dne 10. září 2010 vyzvala Kancelář finančních mechanismů v Bruselu neziskové organizace a instituce zastřešující neziskový sektor v přijímajících státech k zaslání případných komentářů či specifikací k navrhovanému zaměření prioritní oblasti Občanská společnost – Fond pro nevládní neziskové organizace (NNO), jenž má být realizována v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska pro období 2009–2014.

Na základě evaluace Fondů pro NNO realizovaných v rámci FM EHP/Norska 2004-2009 připravila norská strana návrh pro podporu neziskového sektoru v období 2009-2014. Tento návrh je spolu s navrhovanou specifikací dalších prioritních oblastí k dispozici na http://www.eeagrants.org/id/2020 (10. Funds for Non-Governmenatal Organisations).

Neziskové organizace a instituce zastřešující neziskový sektor v přijímajících státech jsou vyzývány, aby případné komentáře či náměty zasílali do 22. října 2010 prostřednictvím aplikace dostupné na www.eeagrants.org/ngoconsultation, kde jsou zároveň k dispozici další informace.

Pro případné dotazy byla zřízena emailová schránka: ngoconsultation@efta.int.

Doporučované

Nejčtenější