Novinky

Výroční zpráva OLAF za rok 2020

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

 • Úřad pro boj proti podvodům
 • Boj proti podvodům
 • Zahraničí EU
 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Finanční kontrola

Rok 2020 byl pro Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) ve znamení zcela zásadního zajišťování ochrany občanů EU před padělaným nebo nevyhovujícím zdravotnickým vybavením souvisejícím s koronavirovou pandemií.

Úřad přizpůsoboval své metody výzvám spojeným se zákazem volného pohybu osob a cestovními omezeními a zároveň pokračoval v šetřeních zaměřených na ochranu rozpočtu EU před složitými podvody, paděláním, pašováním, korupcí a střety zájmů, musel. Úspěšně uzavřel přes 200 vyšetřování a doporučil získat zpět prostředky ve výši přes 293 milionů eur. I nadále se tak staral o to, aby byly peníze EU vynakládány na účel, na jaký jsou skutečně určeny - ve prospěch všech.

Vyšetřovací činnost úřadu OLAF v roce 2020:

 • Úřad OLAF uzavřel 230 vyšetřování a vydal příslušným vnitrostátním a unijním orgánům 375 doporučení.
 • Úřad OLAF doporučil, aby byly do rozpočtu EU zpět získány prostředky ve výši 293,4 milionu eur.
 • Úřad OLAF zahájil vloni 290 nových vyšetřování na základě 1 098 předběžných analýz, které vypracovali jeho odborníci.

Trendy v oblasti vyšetřování podvodů:

Z výroční zprávy vyplývá, že kromě padělání zdravotnického materiálu a osobních ochranných prostředků souvisejících s pandemií COVID-19 odhalili vyšetřovatelé úřadu OLAF v roce 2020 i řadu dalších trendů v oblasti podvodné činnosti. Mezi ně patří:

 • střety zájmů a tajné dohody mezi příjemci a dodavateli, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek,
 • padělané nebo nadhodnocené faktury, korupce a střety zájmů v oblasti financování zemědělství a rozvoje venkova, často ve spojení s praním špinavých peněz,
 • podvody při financování výzkumu,
 • pašování cigaret a tabáku,
 • podvody v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti.

(Zdroj: Tisková zpráva OLAF ze dne 10. června 2021)

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější