Novinky

Saluka v. Česká republika

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Spor byl zahájen nizozemskou společností Saluka B. V. na základě Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Dne 17. března 2006 byl ve věci vydán částečný rozhodčí nález, spor byl ukončen dne 30. listopadu 2006 dohodou o narovnání.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější