Novinky

Monitoring

Informace Ministerstva financí pro zahraniční sektor z oblasti plnění národního programu reforem, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou a dalších souvisejících segmentů.

ilustrace