Novinky

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v oblasti nakládání s tuhými odpady v Arménii

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce
oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

Vydáno

  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční pomoc
  • EBRD
  • Arménie

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) vypsala výběrové řízení na projekt, který je financován z českého bilaterálního ODA Fondu u EBRD.

Jedná se o projekt technické asistence (TA) v oblasti nakládání s tuhými odpady v Arménii „Armenia: Yerevan Solid Waste, PIU Support, engineering, design and contracts supervision, 450 000 € “. Jedná se o projekt technické spolupráce, jehož předmětem je komplexní technická podpora při implementaci investičního projektu EBRD výstavby ekologické skládky pro hlavní město Jerevan a okolí.

Bližší informace naleznete na http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-47545.html.

Základní informace k pravidlům ODA Fondu

  • Český Fond se soustředí na poskytování technické asistence v zemích, které jsou příjemcem ODA (oficiální rozvojové pomoci), se záměrem posílení a upevnění obchodních vazeb českých subjektů, jejich aktivního zapojení do projektů EBRD na základě úspěšného výběrového řízení;
  • O projekty se mohou ucházet výhradně české subjekty;
  • Český subjekt může vystupovat v projektech financovaných z ODA Fondu jako hlavní partner pouze dvakrát. Poté pokud se chce dále o projekty ucházet, musí vytvořit konsorcium, ve kterém vedoucí roli přenechá jinému českému subjektu

V případě dotazů kontaktujte paní Dagmar Silnou (český poradce pro podnikatelský sektor, EBRD, SilnaD@ebrd.com) nebo paní Pavlu Knotkovou (pavla.knotkova@mfcr.cz).

Doporučované

Nejčtenější