Novinky

Zasedání Rady ECOFIN dne 12. července 2022

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh
  • Předsednictví ČR v Radě EU

V úterý 12. července proběhne v Bruselu setkání ministrů financí zemí EU. Jedná se o první zasedání Rady ECOFIN v rámci předsednictví České republiky v Radě EU. Jednání bude předsedat ministr financí Zbyněk Stanjura. Mezi hlavní témata jednání jsou zařazeny program a priority českého předsednictví v hospodářské a finanční oblasti, ekonomické a finanční aspekty ruské agrese proti Ukrajině, podpora hospodářského oživení a přijetí eura Chorvatskem.

Na začátku jednání české předsednictví (CZ PRES) představí svůj pracovní program a priority v Radě ECOFIN na následující půlrok. 

Jedním z klíčových bodů jednání budou ekonomické a finanční aspekty ruské agrese proti Ukrajině. Ministři v úvodu vyslechnou shrnutí implementace dosud uvalených sankcí ze strany Komise a dále budou seznámeni s nejnovějšími ekonomickými a finančními dopady války na Ukrajině. Následná výměna názorů by měla být, na základě podkladového dokumentu CZ PRES, zaměřena zejména na budoucí roli a zapojení Rady ECOFIN v kontextu pokračující ruské agrese a finanční pomoc Ukrajině v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Na programu Rady ECOFIN je i pravidelný bod věnovaný post-pandemické obnově ekonomiky prostřednictvím implementace Nástroje pro oživení a obnovu (RRF). Ministři budou informováni o stavu provádění tohoto nástroje. Aktuálně jsou rovněž projednávány změny nařízení RRF vyplývající z iniciativy REPowerEU, jejímž cílem je ukončit závislost na ruských fosilních palivech do roku 2030 a posílit odolnost energetického systému EU. CZ PRES očekává, že se ministři vyjádří k navrženému zdroji financování nových opatření a navrženému klíči pro rozdělení finančních prostředků.

Ministři se budou rovněž věnovat procesu koordinace hospodářských a rozpočtových politik v EU (tzv. evropský semestr). Cílem CZ PRES je přijetí závěrů Rady k tzv. hloubkovým přezkumům v rámci každoročního postupu při makroekonomické nerovnováze.

Rada ECOFIN se bude také zabývat rozšířením eurozóny. Cílem je schválení právních předpisů nutných k přijetí eura Chorvatskem k 1. 1. 2023. Jedná se o poslední krok procesu rozšíření eurozóny o dalšího člena. Na předešlé Radě ECOFIN členské státy eurozóny přijaly doporučení, aby se Chorvatsko stalo členem eurozóny. Přijetí eura Chorvatskem bylo projednáno a schváleno Evropskou radou v červnu.

Dále se očekává, že Rada ECOFIN přijme závěry ke Zprávě o fiskální udržitelnosti 2021. Komise zprávu o fiskální udržitelnosti vydává ve tříletých intervalech ve vazbě na Zprávu o stárnutí populace. Zpráva je využívána k formulaci požadavků a doporučení v rámci Paktu o stabilitě a růstu a evropského semestru. 

V neposlední řadě by Rada měla přijmout společnou pozici EU pro jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20, které se koná ve dnech 15. - 16. července 2022.

Příští řádné zasedání Rady ECOFIN proběhne 4. října v Lucemburku. V září se ministři financí spolu s guvernéry národních bank setkají na neformálním zasedání v Praze.
 

Doporučované

Nejčtenější