Novinky

2022

Informace a přehledy k hospodaření krajů a obcí ČR v roce 2022.

ilustrace

Vydáno

Vyhláška č. 249/2022 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů