Novinky

2021

Informace a přehledy k hospodaření krajů a obcí ČR v roce 2021.

ilustrace

Vydáno

Vyhláška č. 313/2021 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů