Novinky

2018

Informace a přehledy k hospodaření krajů a obcí ČR v roce 2018.

ilustrace

Vydáno

Vyhláška č. 429/2017 Sb.

procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů