Novinky

2015

Informace a přehledy k hospodaření krajů a obcí ČR v roce 2015.

ilustrace

Vydáno

Vyhláška č. 213/2015 Sb.

o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.