Novinky

2014

Informace a přehledy k hospodaření krajů a obcí ČR v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Vyhláška č. 186/2014 Sb.

Vyhláška č. 186/2014 Sb. ze dne 25. srpna 2014 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů- nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.