Novinky

Nový model sdílených daní pro obce - rok 2012

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Příjmy obcí
 • Veřejný sektor
 • Rozpočtové určení daní
 • Sdílení daní
Aktualizováno 28. 11. 2012

Připravovaná legislativa - RUD - předpokládaná účinnost návrhu od 1. ledna 2013

Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s RUD platným od 1.1.2013 (.XLS, 1542 kB)

 • Tabulka - srovnání současného systému RUD s RUD platným od 1.1.2013

Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s RUD platným od 1.1.2013, publikováno 28.11.2012 - ke stažení ve formátu Excel 

Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí v roce 2013 (.XLS, 1934 kB)

 • Tabulka - obsahuje pouze teoretický propočet RUD po jednotlivých daních platný od 1.1.2013
 • Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí v roce 2013, publikováno 28.11.2012 - ke stažení ve formátu Excel 

  Tabulka - Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD (.XLS, 1557 kB)

  Ministerstvo financí zveřejňuje Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD. Jedná se o návrh nového RUD ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou PČR.

  • Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, Tabulka - Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD, publikováno 25.7.2012 ; - ke stažení ve formátu Excel

  ---
  Upozornění:
  Propočet sdílených daňových příjmů obcí pro rok 2013 se v tuto chvíli aktualizuje a doplňuje. Kompletní přehled všech obcí bude zveřejněn na počátku prosince 2012.
  Zdroj: oddělení Komunikace MF, publikováno 22. listopadu 2012

  Doplňující informace k novele RUD - změna daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

  Vláda zároveň schválila návrh zákona, o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který taktéž novelizuje zákon o rozpočtovém určení daní.

  • Obě novely zákona RUD (v podobě schválené vládou dne 23.5.2012) respektují platný právní stav. Každá z nich řeší jen „svou“ tj. dílčí problematiku. Nyní je třeba, aby jejich vzájemný soulad zajistila Poslanecká sněmovna PČR (podle výsledné podoby každé z novel a zejména podle pořadí, v jakém budou schvalovány).
  • Výsledné znění musí promítat trvalé navýšení sdílených daní u obcí o 12 mld. Kč (1). Současně se (jen pro roky 2013-2015) koriguje výše podílů obcí (a krajů) na dani z přidané hodnoty a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tak, aby územní samosprávné celky neparticipovaly na přínosech z některých dílčích opatření realizovaných v rámci tzv. úsporného balíčku (2).
  • Od roku 2016 výše podílů krajů činí 8,28 % DPH a 8,92 % ostatní sdílené daně; tj. vrací se na hodnotu roku 2013 před promítnutím úsporného balíčku.
  • Od roku 2016 výše podílů obcí odpovídá jen navýšení o 12 mld. Kč (21,93 % DPH a 23,58 % ostatní sdílené daně).

  Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování; publikováno 23.5.2012

  Tabulka - Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD (.XLS, 1557 kB)

  • Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování; Tabulka - Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD; publikováno 23.5.2012, ke stažení ve formátu Excel

  Doprovodné prezentované materiály - novela RUD od 1. ledna 2013

  Prezentace - Návrh na změnu RUD (.PDF, 255 kB)

  (kompromisní návrh)

  • Zdroj: MF - oddělení 102 - Komunikace; Prezentace - Návrh na změnu RUD ( kompromisní návrh); publikováno 23.5.2012, ke stažení ve formátu PDF

  Nejčtenější