Novinky

2000

Informace a přehledy k hospodaření krajů a obcí ČR v roce 2000.

ilustrace

Vydáno

Zákon č. 243/2000 Sb.

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů