Novinky

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2016

odbor 22 - Financování územních rozpočtů
odbor 22 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtové určení daní
  • Příjmy obcí
  • Sdílení daní
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Školství

Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2016.

Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2016.

Počty zahrnují pouze děti a žáky ve školách zřizovaných obcemi.

Započítávají se:

- děti v MŠ (v běžných i speciálních třídách),
- děti v přípravných třídách ZŠ,
- děti v přípravném stupni ZŠ speciální (dříve pomocné),
- žáci základních škol (v běžných i speciálních třídách),
- žáci nižších stupňů víceletých oborů gymnázií (1. a 2. ročník 6letých a 1. až 4. ročník 8letých oborů gymnázií),
- žáci vzdělávající se podle §§ 38, 41 a 42 školského zákona, kteří se na statistických výkazech uvádějí pouze v oddílu XIII (jak u ZŠ, tak i u gymnázií).

Uvedené údaje jsou platné k 30. 9. 2016, změny provedené po tomto datu se projeví až v datech k 30. 9. 2017.

Uvedené počty dětí a žáků budou použity k propočtu podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. září 2017.

V případě nesrovnalostí dat o počtech dětí a žáků prosím kontaktujte mailem:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější