Novinky

Přezkoumání hospodaření územních celků

Informace Ministerstva financí o procesu a způsobu přezkoumání hospodaření územních celků.

ilustrace

Základní informace

Povinnosti vyplývající z právních předpisů pro přezkoumávání hospodaření územních celků.

Přezkoumávající orgán

Definice působnosti Přezkoumávajícího orgánu k výkonu kontroly přezkoumávání hospodaření.

Přezkoumání auditorem

Definice působnosti přezkoumání auditorem pro výkon kontroly přezkoumávání hospodaření územních celků.

Dozor státu

Dozor státu nad přezkoumáním hospodaření (§ 20 zákona č. 420/2004 Sb.) přísluší Ministerstvu financí.